#1

Evropská unie je společenství založené na hodnotách svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv a je tak zárukou jasného ideového ukotvení České republiky. 

#1

Evropská unie je společenství založené na hodnotách svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv a je tak zárukou jasného ideového ukotvení České republiky.